Dự án mỏ đá hoa trắng Minh Tiến 2

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Diện tích: 55,03ha, trong đó: diện tích khai thác: 31,25ha;

Quy mô dự án:

- Trữ lượng khai thác của mỏ: 19.152.072m3

- Công suất khai thác mỏ:

+ Đá hoa làm đá ốp lát: 227.870 m3/năm

+ Đá hoa làm bột cacbonat calci: 1.157.300tấn/năm

- Thời gian khai thác mỏ là 30 năm trong đó 2 năm xây dựng cơ bản.