Dự án mỏ đá hoa trắng Thôn 8 Mường Lai

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Diện tích khai thác dự án: 53,8ha

Trữ lượng:

- Đá hoa đạt tiêu chuẩn đá khối làm ốp lát: 13 189 nghìn m3.

- Đá hoa trắng làm bột cacbonat calci: 24 034 nghìn tấn.

- Đá hoa xám có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường: 53 768 nghìn m3.