Đưa vào vận hành TBA 220kV Nhà máy điện gió Nhơn Hòa (Gia Lai)

Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung vừa phối hợp đóng điện, đưa vào vận hành trạm biến áp (TBA) 220kV Nhà máy điện gió Nhơn Hòa (Gia Lai).

Mới đây, sau khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và hệ thống liên quan, TBA 220kV Nhà máy điện gió Nhơn Hòa đã được Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC) phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công xây lắp và các đơn vị liên quan đóng điện thành công, chính thức đưa vào vận hành kịp tiến độ để truyền tải công suất nhà máy vào hệ thống điện lưới quốc gia theo chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Công trình TBA 220kV Nhà máy điện gió Nhơn Hòa thuộc dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 & 2. Công trình được xây dựng tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

Nhà máy điện gió Nhơn Hòa thuộc huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

CPCETC là đơn vị thí nghiệm đưa vào vận hành. Cùng với các bên liên quan, đơn vị đã phối hợp nghiệm thu đóng điện giai đoạn 1 thành công chuyển đấu nối vào TBA 220kV Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 từ đường dây 220kV thuộc TBA 500kV Pleiku 2 đến TBA 220kV Krông Buk của lưới điện truyền tải quốc gia. 

Dự án TBA 220kV Nhà máy điện gió Nhơn Hòa có quy mô xây dựng gồm 2 máy biến áp 500/220/33kV – 3x300MVA, 4 máy biến áp 220/33kV – 63MVA, 8 ngăn 500kV, 19 ngăn 220kV và nhà phân phối 33kV. Giai đoạn này lắp đặt và đóng điện nghiệm thu 6 ngăn 220kV, 2 máy biến áp 220/33kV – 63MVA và nhà phân phối 33kV có 2 hệ thống thanh cái 33kV.

Công trình được đưa vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo các nhà máy điện gió vận hành thương mại với mốc tiến độ theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng truyền tải công suất cho các nhà máy điện gió của tỉnh Gia Lai chuẩn bị vận hành thương mại.