NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG

Giới thiệu

Đề cao sự công bằng và đa dạng, Công ty EMI nỗ lực tạo ra môi trường hòa nhập để mọi người có cơ hội phát huy hết tiềm năng của mình. Chúng tôi định hướng trở thành một nhà đầu tư, một đối tác tin cậy hàng đầu tại Việt Nam và vươn tới trong khu vực cũng như trên thế giới.

+100MW
Năng lượng tái tạo hoạt động

256.000 tons
Giảm phát thải CO2 mỗi năm

332.000 MWh
Sản lượng điện hàng năm

Tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi

Tại EMI, chúng tôi đề cao vai trò của mỗi cá nhân trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty.