NĂNG LƯỢNG GIÓ

Trong định hướng lớn hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng xanh, hiện nay, điện gió được coi là lĩnh vực đầu tư mũi nhọn của Công ty. Khởi công dự án đầu tiên vào năm 2020, đến năm 2021, EMI đã hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại 04 dự án với tổng công suất 192,4 MW, bao gồm: Dự án Hướng Tân, Tân Linh, Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2.

z3611956151008_3032494ccb50fbbf3d8091fa40a36440

Nhà máy điện gió Nhơn Hoà 1

Địa điểm: Chư Pưh, Gia Lai
Công suất: 50MW

z3224929612291_415a57b5f41cd6f4302e0e9ccd14850c
Nhà máy điện gió Nhơn Hoà 2

Địa điểm: Chư Pưh, Gia Lai
Công suất: 50MW

screenshot_1659093090
Nhà máy điện gió Hướng Tân

Địa điểm: Hướng Hoá, Quảng Trị
Công suất: 46.2MW

screenshot_1659093243
Nhà máy điện gió Tân Linh

Địa điểm: Hướng Hoá, Quảng Trị
Công suất: 46.2MW