NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Ở Việt Nam, tiến bộ công nghệ và mối quan tâm về môi trường ngày càng tăng đã làm cho năng lượng tái tạo trở nên hấp dẫn hơn. Nắm bắt cơ hội đó, EMI đang ngày càng đẩy mạnh các dự án điện mặt trời. Gần đây, công ty đã triển khai 05 dự án và có kế hoạch cho các dự án khác trong thời gian tới.

z3171934542218_9ac5312a01477202fbf94ff83205fc85

Dự án Điện mặt trời áp mái Chư Sê 1

Địa điểm: Chư Sê, Gia Lai
Công suất: 1MW

Dự án Điện mặt trời áp mái Chư Sê 2

Địa điểm: Chư Sê, Gia Lai
Công suất: 1MW
z3171934545376_f4f61766c9d41bdecf9c29610c357550
z3171934706283_69cf14c5267adddb9c58f5b1dc1ec42f

Dự án Điện mặt trời áp mái Chư Sê 3

Địa điểm: Chư Sê, Gia Lai
Công suất: 1MW

Dự án Điện mặt trời áp mái Cường Quốc

Địa điểm: Đăk Tô, Kon Tum
Công suất: 1MW
z3171934566113_84e61c5a67a7ba40744ceb0e1f1353a0
2. Điện mặt trời

Dự án Điện mặt trời áp mái Đại Phát

Địa điểm: Đăk Tô, Kon Tum
Công suất: 1MW