Nhà máy điện gió Nhơn Hoà 2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nhơn Hoà 2
Địa điểm: Xã Chư Don, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Quy mô:

  • Công suất: 50MW
  • Thông số tuabin: Model Vestas V150
  • Số lượng tuabin: 12

Vận hành thương mại: 14-22/10/2021

z3609597654746_153bb034d316f78361c04305f22faae7
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Slide
Thumbnail 6
Thumbnail 7
z3609597059633_3032494ccb50fbbf3d8091fa40a36440
Thumbnail 5
z3609597654745_f886ee1a03c9238a3cc2e1a5baad767c
z3609597476826_11644dd954846c7d25a9a54408188fa1
previous arrow
next arrow
z3609597654746_153bb034d316f78361c04305f22faae7
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Slide
Thumbnail 6
Thumbnail 7
z3609597059633_3032494ccb50fbbf3d8091fa40a36440
Thumbnail 5
z3609597654745_f886ee1a03c9238a3cc2e1a5baad767c
z3609597476826_11644dd954846c7d25a9a54408188fa1
previous arrow
next arrow